Waarom temperatuurbehoud in warmtapwatersystemen zo belangrijk is!

Om te zorgen dat er geen ongewenste bacteriegroei in warmtapwaterinstallaties plaatsvindt, is de instandhouding van de juiste temperaturen zeer belangrijk.

Het warmtapwater dient vanuit de boiler een temperatuur van 65°C (woongebouwen 55°C) te hebben. Vervolgens dient door de juiste dimensionering en hydraulische balans het recirculatiesysteem het warmwater op minimaal 60°C gehouden te worden.

De dimensionering van drinkwater- en warmtapwaterinstallaties, dient met inachtneming van de regelgeving voor drinkwaterhygiëne plaats te vinden. Voorwaarde voor de goede werking van een warmtapwaterinstallatie is de hydraulische balans in het circulatiesysteem.
Voor de juiste hydraulische balans tussen de juiste volumestroom en het behoud van de juiste temperatuur is het toepassen van inregelafsluiters onvermijdelijk.

De noodzaak van hydraulische balans

De warmwatercirculatievolumestroom moet de warmte kunnen transporteren die over het oppervlak van het leidingsysteem verloren gaat. Dat betekent dat een concreet vereiste watertemperatuur alleen dan behouden wordt, wanneer het beschreven hydraulisch evenwicht op iedere plek in het circulatiesysteem gegarandeerd is. Als de “hydraulische balans“ niet wordt bewerkstelligd, kunnen de volumestromen en daardoor ook de temperaturen in de installatie niet in stand gehouden worden!
In de berekening van het drukverschil moet in iedere circulatieleiding van de installatie het beschikbare drukverschil van de pomp, met inachtneming van kleinste binnendiameters en maximale snelheden, maximaal „verbruikt“ worden. Het in de drukverliesberekening overblijvende verschil tussen de beschikbare druk van de pomp en de berekende drukverliezen in de installatie moet opgeheven worden. Hiervoor kunnen statische- of thermostatische inregelafsluiters ingezet worden. Deze hydraulische balans in een circulatiesysteem is daarom de basisvoorwaarde voor een gegarandeerde werking.

 

 

Thermostatische inregelafsluiter

Met de thermostatische inregelafsluiter KEMPER MULTI-THERM is de hydraulische balans eenvoudig te realiseren. Deze inregelafsluiter beschikt over meerdere functies. Hij zorgt niet alleen voor het thermisch gestuurd fijn-reguleren van de volumestroom op basis van de temperatuur maar is tevens een afsluiter met aftapfunctie. Daarnaast werkt de MULTI-THERM niet alleen tussen temperaturen van 50-65 °C, maar ondersteunt ook automatisch de thermische desinfectie bij temperaturen hoger dan 70 °C.

Statische inregelafsluiter

Voor het in stand houden van de hydraulische balans in installaties met meerdere hydraulische niveaus zijn daarnaast aanvullend statische inregelafsluiters nodig. De KEMPER MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiter maakt een handmatige instelling van de volumestromen mogelijk.

Temperatuur bewaking

De KEMPER temperatuursensor PT1000 kan worden toegepast voor de aansluiting op een gebouwbeheersysteem (GBS). Met deze temperatuursensor wordt de temperatuur continue gemonitord. Daarnaast kan hier een handmeetapparaat op aangesloten worden om de temperatuur te controleren.

Isoleren van inregelafsluiters

Het is van belang de inregelafsluiters dusdanig te isoleren dat de werking gewaarborgd is. De KEMPER ISOLATIESCHALEN voorkomen energie/warmteverlies en condensvorming.

Kwaliteits keurmerk voor drinkwater

Producten en materialen die in aanraking komen met drinkwater of warm tapwater mogen geen stoffen afgeven die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument of de kwaliteit van het drinkwater negatief beïnvloeden. Deze producten of materialen moeten daarom voldoen aan strenge toxicologische- en microbiologische eisen die zijn vastgelegd in de regelgeving.
Beide Kemper inregelafsluiters beschikken over het noodzakelijke KIWA-keurmerken die vereist zijn voor de toepassing in drinkwater of warmtapwater.

Beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties

De Kemper inregelafsluiters zijn vervaardigd uit brons. Brons is één van de meest corrosiebestendige kopermaterialen. Door de extreem lange levensduur van bronzen appendages betekent dit voor gebouweigenaren beheersbare en lage onderhoudskosten.