Tijd om te verduurzamen? Vaillant aroTHERM Meer informatie Wel comfort maar geen dure uitgave? Huur je CV ketel! Dit kan al vanaf € 24,95 per maand. Meer informatie

Onze Voorwaarden

Door het aangaan van een service overeenkomst verplicht ons bedrijf zich het hieronder omschreven CV toestel, geiser, boiler te doen onderhouden tijdens kantooruren.
Eventueel plotseling opgetreden storingen zullen worden verholpen en alleen eventueel gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

Jaarlijks uit te voeren werkzaamheden van het service abonnement:

  • Het reinigen van de warmtewisselaar rookgaszijdig en controleren op eventuele lekkages;
  • Het reinigen van gasbranders en venturiebuizen;
  • Het juist afstellen van hoofdgasbrander en waakvlambrander;
  • Het reinigen van luchttoevoerventilator;
  • Het controleren van de rookgasafvoer op eventuele lekkages;
  • Het reinigen van de condensafvoer van de CV-ketel (tot en met syphon van de CV-ketel);
  • Het controleren van bijbehorende regel- en beveiligingsapparatuur;
  • Het controleren van de circulatiepomp;
  • Het controleren van de tapwater capaciteit en het inregelen hiervan;
  • Het controleren van het expansievat en zonodig bijvullen van de waterdruk;

Het tijdstip van het uit te voeren onderhoud zal door middel van een afspraak kaart aan u worden kenbaar gemaakt, indien mogelijk via e-mail.


Wat houdt onze service in?

Storingen welke zich binnen of buiten werktijd voordoen, dienen door de gebruikers gemeld te worden op ons 24 uur storingsmeldpunt (045-575 29 31) van ons bedrijf.

Wij zijn ervan uit gegaan dat de onderhoud werkzaamheden binnen de reguliere werktijden tussen 8.30 en 16.30 uur kunnen worden uitgevoerd.
Voor  alle werkzaamheden, dus ook storingen welke buiten de normale werktijden zullen plaatsvinden zullen de extra kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Bij het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van, storingen niet van het CV toestel, geen  gas, defecte zekeringen, thermostaat foutief ingesteld, een lekkende warm water kraan, te weinig druk in de cv ketel, resetten van de CV ketel en verder alle storingen welke niet te maken hebben met de CV ketel, hebben wij het recht om deze kosten in rekening te brengen.

Het vervangen van warmtewisselaars, boilers  en werkzaamheden welke het gevolg zijn van kalkafzetting e.d. vallen niet onder  het servicecontract. Hiervoor worden de dan geldende tarieven berekend.

De serviceovereenkomst is afgesloten voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.